Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rekrutacja
Dbając o możliwość dalszego rozwoju zawodowego i awansu, Spółka ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych pozyskuje kandydatów wykorzystując w pierwszej kolejności rekrutację wewnętrzną. W dalszej kolejności ogłaszana jest rekrutacja zewnętrzna w internecie i prasie.
 
Osoby zainteresowane pracą w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. powinny złożyć przygotowany przez siebie list motywacyjny oraz CV w formie elektronicznej na adres: e-mail: praca@orlencuk.pl
 
lub pocztą na adres :

Dział ds. Personalnych
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

Każda przesłana przez Państwa oferta pracy jest dokładnie analizowana. Podczas weryfikacji zwracamy uwagę na zgodność kwalifikacji i doświadczenia osoby aplikującej z wymaganiami stanowiska pracy.
 
Po wstępnej weryfikacji ofert pracy, kontaktujemy się jedynie z osobami, które spełniły nasze oczekiwania.
 
Końcowym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona przez pracowników Biura Kadr oraz przyszłych przełożonych. Zaproszenie na rozmowę rekrutację otrzymają Państwo telefonicznie.
 
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 922)”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 922) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-400 ul. Łukasiewicza 39, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 
 

Marki Grupy ORLEN