Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt
Nazwa Dane kontaktowe

​ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Płock, ul. Łukasiewicza 39
tel. (24) 256 64 01
e-mail: orlencuk@orlencuk.pl

Dział Wsparcia Zarządu

Płock, ul. Łukasiewicza 39
tel. (24) 256 56 92
e-mail: beata.sitkowska@orlen.pl

Biuro Obsługi Pracowników

Płock, ul. Chemików 7/bud. 04 i 05
tel. (24) 256 55 50
e-mail: bop@orlen.pl

Biuro Obsługi Zobowiązań

Płock, ul. Łukasiewicza 39
tel. (24) 256 56 21
e-mail: boz@orlen.pl

Biuro Obsługi Należności

Płock, ul. Łukasiewicza 39
tel. (24) 256 56 24
e-mail: bon@orlen.pl

Biuro Rozliczeń Stacji i Inwentaryzacji

Płock, ul. Łukasiewicza 39
tel. (24) 256 57 41, (24) 256 57 42
e-mail: brs@orlen.pl

Biuro Operacji Finansowych

Płock, ul. Łukasiewicza 39
tel. (24) 256 56 80
e-mail: bof@orlen.pl

Biuro Obsługi Majątku

Płock, ul. Łukasiewicza 39
tel. (24) 256 54 32, (24) 256 54 47
e-mail: z_bom@orlen.pl

Rzecznik Prasowy

Płock, ul. Łukasiewicza 39
Izabela Adamczyk
kom.: 603 123 869
e-mail: izabela.adamczyk@orlen.pl

Inspektor Ochrony Danych

Płock, ul. Łukasiewicza 39
Izabela Ostrowska
e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl

Obsługa zagadnień na styku współpracy Spółki GK (w tym PKN) a CUK

​e-mail: cuk.spolkigk@orlen.pl

 
 

Marki Grupy ORLEN