Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Obsługa wynagrodzeń
Za usługi w zakresie naliczania i rachunkowości wynagrodzeń odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Pracowników.
Profesjonalne dostosowanie Systemu IT do obsługi w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. nie wymaga po stronie Zleceniodawcy ponoszenia dodatkowych kosztów na szkolenie pracowników do obsługi wynagrodzeń.
Zapewniamy obsługę wynagrodzeń w oparciu o obowiązujące u Zleceniodawcy Układy Zbiorowe Pracy lub Regulaminy Wynagradzania.

Zakres świadczonych usług

 1. Naliczanie wynagrodzeń w oparciu o ZUZP, Regulamin Wynagrodzeń bądź Kodeks Pracy.
   
 2. Dokonywanie potrąceń w oparciu o Kodeks Pracy.
   
 3. Sporządzanie list płac oraz przekazanie ich do Zleceniodawcy w celu podpisu i dokonania przelewów środków pieniężnych na konta osobiste pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
   
 4. Kopertowanie i przekazywanie dla Zleceniodawcy informacji o naliczonych wynagrodzeniach
  i dokonanych potrąceniach dla każdego pracownika.
   
 5. Naliczanie oraz sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie obowiązujących dokumentów wynikających z ustawy.
   
 6. Naliczanie oraz sporządzanie deklaracji w zakresie ZUS, FP i FGŚP.
   
 7. Naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego tj. zasiłków chorobowych, macierzyńskich
  i rehabilitacyjnych, w oparciu o złożone przez Zleceniodawcę dokumenty.
   
 8. Prowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń grupowych na życie w różnych opcjach wraz z wystawianiem operatów z tytułu należnych świadczeń.
   
 9. Wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o wynagrodzeniach i świadczeniach z ubezpieczenia społecznego.
   
 10. Zestawienie wynagrodzeń (DG-1) do GUS.
 
 

Marki Grupy ORLEN