Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Grupa Kapitałowa ORLEN zwiększa bezpieczeństwo antykorupcyjne

19-11-2018  Aktualności

tapeta.jpg

Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN rozpoczęły wdrażanie Polityki antykorupcyjnej, której celem jest zwiększenie świadomości pracowników, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, a także usprawnienie procedur i nadzoru nad procesami biznesowymi.

W listopadzie br. Prezes Zarządu PKN ORLEN, Daniel Obajtek, podpisał zarządzenie operacyjne wprowadzające Politykę antykorupcyjną w GK ORLEN. Jest to deklaracja realizacji celów biznesowych w sposób transparentny, uczciwy i estetyczny. W dokumencie podkreśla się znaczenie szkolenia i zwiększania świadomości pracowników oraz odpowiedzialności zarządów spółek za tworzenie warunków do przeciwdziałania i zwalczania korupcji w GK ORLEN.

- Nasza Polityka antykorupcyjna GK ORLEN to jednoznaczny sygnał, że nie pozwolimy, aby przez chęć osiągnięcia nienależnej korzyści ktokolwiek zniszczył wieloletni dorobek zaangażowanych i identyfikujących się z firmą pracowników. ORLEN to synonim uczciwości, przejrzystości i dbałości o najwyższe standardy etyczne – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Polityka antykorupcyjna GK ORLEN jest standardem, w którym deklaruje się brak tolerancji dla zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych. To również zobowiązanie do przestrzegania zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich państwach, w których spółki prowadzą działalność biznesową. Polityka potwierdza, że w ramach codziennych obowiązków pracownicy i osoby reprezentujące spółki działają zgodnie z wartościami i standardami postępowania w GK ORLEN.

- Polityka antykorupcyjna GK ORLEN stanowi podstawową regulację wewnętrzną, która oprócz deklaracji kierunkowych, pozwala na wdrożenie rozwiązań realnie wpływających na ochronę antykorupcyjną podczas naszej działalności biznesowej. Kolejnym krokiem będzie opracowanie i wdrożenie zasad monitorowania bezpieczeństwa procesów biznesowych, zintegrowanej weryfikacji kontrahentów, przyjmowania i wręczania upominków oraz aktualizacja anonimowego systemu zgłaszania nieprawidłowości. W ten sposób spełniamy ciążące na spółkach wymagania prawne wynikające z regulacji UE, obowiązku zachowania należytej staranności czy standardów antykorupcyjnych GPW. Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN, z racji swojej wiodącej roli w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć, będzie wspierało proces wdrażania Polityki antykorupcyjnej w spółkach GK ORLEN – powiedziała Zastępca Dyrektora Biura, Adrianna Sikorska.

Na podstawie analizy ryzyka ustalono, że ryzyka korupcyjne występują na poziomie średnim i wysokim m.in. w procesach: zakupów, sprzedaży, inwestycji czy marketingu. W okresie najbliższych trzech miesięcy wszystkie – istotne z punktu widzenia identyfikowanych ryzyk – obszary PKN ORLEN wspólnie dokonają przeglądu obowiązujących procedur i wypracują zmiany organizacyjne zgodnie ze światowymi normami antykorupcyjnymi. Tym samym GK ORLEN dołącza do topowych przedsiębiorstw branży energetycznej respektujących najwyższe standardy etyczne i antykorupcyjne.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN