Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowa kadencja Rady Nadzorczej ORLEN Księgowość Sp. z o.o.

30-05-2012  Aktualności

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok, PKN ORLEN S.A. wyznaczył z dniem 30 maja 2012 roku do składu Rady Nadzorczej ORLEN Księgowość Sp. z o.o. następujące osoby:
 
1. Pana Rafała Warpechowskiego na funkcję Przewodniczącego
2. Pana Rafała Sekułę
3. Pana Witolda Literackiego
4. Panią Małgorzatę Małkiewicz
 
W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie powołania Pana Rafała Sekułę do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania Pani Małgorzaty Małkiewicz do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.
 
Skład Rady Nadzorczej Spółki ORLEN Księgowość po zmianach:
 
1. Pan Rafał Warpechowski - Przewodniczący
2. Pan Rafał Sekuła - Wiceprzewodniczący
3. Pan Witold Literacki
4. Pani Małgorzata Małkiewicz

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN