Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowa kadencja Rady Nadzorczej ORLEN Księgowość Sp. z o.o.

30-04-2009  Aktualności

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2008 rok, PKN ORLEN S.A. wyznaczył z dniem 30 kwietnia 2009 roku do składu Rady Nadzorczej ORLEN Księgowość Sp. z o.o. następujące osoby:
 
1. Pana Włodzimierza Stasiaka na funkcję Przewodniczącego
2. Pana Tomasza Lesmana
3. Panią Małgorzatę Małkiewicz
 
W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Lesmana do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania Pani Małgorzaty Małkiewicz do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.
 
Skład Rady Nadzorczej Spółki ORLEN Księgowość po zmianach:
 
1. Włodzimierz Stasiak – Przewodniczący Rady
2. Tomasz Lesman – Wiceprzewodniczący Rady
3. Małgorzata Małkiewicz – Sekretarz Rady

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN