Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Powstanie Biura Obsługi Zobowiązań oraz Biura Operacji Finansowych

01-09-2007  Aktualności


Biuro Obsługi Zobowiązań oraz Biuro Operacji Finansowych powstały w wyniku restrukturyzacji procesów księgowych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

Do zadań Biura Obsługi Zobowiązań należy m.in. kompleksowa realizacja procesu obsługi zobowiązań w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, kompleksowa realizacja procesu obsługi zobowiązań poza elektronicznym obiegiem dokumentów dla zakupów towarów pozapaliwowych, obsługa pozostałych dokumentów zobowiązaniowych w formie papierowej oraz rozliczanie wydatków pracowniczych.

Biuro Operacji Finansowych zapewnia bieżącą obsługę zadań związanych z realizacją płatności, księgowaniem wyciągów bankowych i operacji kasowych oraz przeksięgowaniem debetów na kontach rachunków bankowych na konta kredytów w rachunkach bieżących dla obsługiwanych Spółek w zakresie określonym w umowach zawartych z klientami.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN