Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pracownicy ORLEN CUK wybierają Rzecznika ds. Etyki

18-08-2021  Aktualności

Chcąc tworzyć nieustannie rozwijającą się Grupę ORLEN, która buduje swoją siłę na zaufaniu szerokiego grona interesariuszy, w szczególności Pracowników, Klientów oraz partnerów biznesowych, nasze działania musimy opierać na wspólnych standardach etycznych. W związku z powyższym realizując Politykę zarządzania potencjałem Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN oraz uznając prowadzenie działalności w oparciu o etyczne wartości ORLEN za ważny aspekt funkcjonowania Grupy Kapitałowej ORLEN, w czerwcu b.r. Spółce został przyjęty Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN. Zawiera on jasne i czytelne zapisy, jednolite dla całej Grupy ORLEN, które ukazują w jaki sposób powinniśmy podejmować decyzje w codziennej pracy, zgodnie ze strategią ORLEN 2030.

Poza przyjęciem Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN w Spółce, zostaną również przeprowadzone wybory Rzecznika ds. Etyki.

Rzecznik ds. Etyki będzie wybierany przez Pracowników ORLEN CUK. Jest to funkcja zaufania społecznego, ponieważ Rzecznik ds. Etyki, obok Zarządu Spółki, będzie stał na straży przestrzegania w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zapisów Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN. Zadania, jakie będzie realizował Rzecznik ds. Etyki wymagają odpowiedzialności, rzetelności i profesjonalizmu. 

Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rzecznika ds. Etyki będą mogły przesyłać zgłoszenia do Dyrektora Biura Obsługi Pracowników w okresie od 23 do 31 sierpnia b.r. z dopiskiem „Wybory Rzecznika ds. Etyki”. Głosowanie na Rzecznika ds. Etyki zostało zaplanowane w okresie od 06 do 15 września br.

Plakat.jpg

Aktualności

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN