Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia dla zdolnych dzieci pracowników ORLEN CUK

18-08-2021  Aktualności

To już siódma edycja programu stypendialnego Fundacji ORLEN dla dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek z grupy kapitałowej ORLEN, które przystąpiły do programu.

​Nabór wniosków o stypendium „Dla Orłów” rozpocznie się 23 sierpnia 2021 roku. Szansę na zdobycie stypendium mają uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5 oraz klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, których średnia jest wyższa niż 4,75. Kandydaci do stypendium muszą wykazać się osiągnięciami sportowymi lub naukowymi i zaangażowaniem społecznym, np. poprzez cykliczny wolontariat. O stypendia ubiegać się mogą uczniowie, którzy są dziećmi pracowników, emerytów, rencistów oraz zmarłych pracowników. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi 300 złotych, natomiast dla uczniów szkół podstawowych – 200 złotych.

 

Z wielką radością obserwujemy wciąż rosnące zainteresowanie naszym programem stypendialnym „Dla Orłów”. To oznacza, że coraz więcej młodych ludzi spełnia wymagania programu i szuka wsparcia w rozwijaniu swoich pasji i spełnianiu marzeń. To dla nas duże zobowiązanie i z wielką przyjemnością wychodzimy młodym ludziom naprzeciw. W ostatnim roku zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych integracyjną grę online, a także warsztaty dotyczące mass mediów, debat oksfordzkich, wystąpień publicznych, Porozumienia bez Przemocy, kreatywności, planowania i realizacji celów. Wierzymy, że sytuacja epidemiczna pozwoli w 2022 roku przywrócić tradycyjne już spotkania ze stypendystami w Płocku – mówi prezes Fundacji ORLEN, Katarzyna Różycka.

Regulamin programu dostępny jest na stronie Fundacji www.fundacja.orlen.pl w zakładce Nasza działalność / Programy stypendialne / Program Stypendialny Dla Orłów.

Rekrutacja do programu składa się z dwóch etapów:

  • uzupełnienie formularza aplikacyjnego online do 6 września 2021 roku;
  • wydrukowanie, podpisanie i wysłanie pocztą tradycyjną formularza aplikacyjnego oraz niezbędnych dokumentów, które wskazane są w regulaminie do 20 września 2021 roku na adres Biura Fundacji w Warszawie.
Stypendia otrzymają uczniowie, którzy w procesie rekrutacji otrzymają największą liczbę punktów. Lista stypendystów zostanie opublikowana do końca października 2021 roku na stronie www.fundacja.orlen.pl

STYPENDIA.jpg


Aktualności

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN