Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

01-07-2018  

W związku z rezygnacją z dniem 30 czerwca 2018 roku pani Elżbieta Binder ze składu Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. i z funkcji Prezesa Zarządu,
Rada Nadzorcza na okres od 1 lipca 2018 do 31 lipca 2018 roku oddelegowała Przewodniczącego Rady pana Rafała Warpechowskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
Ponadto Rada Nadzorcza ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2018 roku powołała pana Krzysztofa Kowalskiego do składu Zarządu i pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
W okresie od 01.07.2018 do 31.07.2018 roku skład Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. jest następujący:
  1. Rafał Warpechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu,
  2. Marcin Mauer – Członek Zarządu.
Od 01.08.2018 roku skład Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. jest następujący:
  1. Krzysztof Kowalski – Prezes Zarządu,
  2. Marcin Mauer – Członek Zarządu.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN