Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

01-10-2017  Aktualności

W związku z rezygnacją z dniem 30 września 2017 roku Pana Rafała Warpechowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, PKN ORLEN z dniem 1 października 2017 roku wyznaczył Panią Grażynę Baka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
 
Ponadto w związku z zakończeniem okresu oddelegowania pana Witolda Literackiego do składu Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 października 2017 roku Pana Rafała Warpechowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
 
 
Skład Zarządu Spółki ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. jest następujący:
  1. Rafał Warpechowski – Prezes Zarządu,
  2. Agnieszka Gonet - Patla – Członek Zarządu.
 
Skład Rady Nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. po zmianach:
  1. Grażyna Baka – Przewodniczący Rady,
  2. Witold Literacki – Członek Rady,
  3. Małgorzata Małkiewicz – Sekretarz Rady.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN