Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.

26-09-2016  Aktualności

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Kisielewskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o., Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 26 września 2016 roku Pani Agnieszki Gonet - Patla do składu Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o..
 
Ponadto w związku z rezygnacją Pana Rafała Sekuły z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o., PKN ORLEN z dniem 26 września 2016 roku wyznaczył Pana Andrzeja Kisielewskiego do składu Rady Nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o., a Rada Nadzorcza ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 roku powołała Pana Andrzeja Kisielewskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 
Skład Zarządu Spółki ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. jest następujący:
  1. Jacenty Szczechowicz – Prezes Zarządu,
  2. Agnieszka Gonet - Patla – Członek Zarządu.
 
Skład Rady Nadzorczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. po zmianach:
  1. Rafał Warpechowski – Przewodniczący Rady,
  2. Andrzej Kisielewski – Wiceprzewodniczący Rady,
  3. Witold Literacki – Członek Rady,
  4. Małgorzata Małkiewicz – Sekretarz Rady.

zmiana

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN