Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rekrutacja

Wykwalifikowana kadra menedżerska i najwyższej klasy specjaliści stanowią największy kapitał Spółki. To dzięki pracownikom, Spółka może się rozwijać i świadczyć profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe, kadrowo-płacowe i inwentaryzacyjne.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami w zakładce Oferty pracy.

Każda przesłana przez Państwa oferta pracy jest dokładnie analizowana. Podczas weryfikacji zwracamy uwagę na zgodność kwalifikacji i doświadczenia osoby aplikującej z wymaganiami stanowiska pracy.​

Po wstępnej weryfikacji ofert pracy, kontaktujemy się jedynie z osobami, które spełniły nasze oczekiwania.

Końcowym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona przez pracowników Zespołu Kapitału Ludzkiego i Szkoleń oraz przyszłych przełożonych. Zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną otrzymają Państwo telefonicznie.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższego zapisu:

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w rekrutacji

do ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

 

1.     ADMINISTRATOR DANYCH

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: my) z siedzibą przy ulicy Łukasiewicza 39 09‑400 Płock informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

2.      INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w ust. 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“, mailowo pod adresem: daneosobowe@orlencuk.pl. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlencuk.pl w zakładce „Kontakt”.

 

3.     CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, na podstawie przepisów określonych w RODO:

1.       w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na podstawie umowy o pracę:

a)       w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy (art. 221 § 1) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)       w zakresie szerszym niż w Kodeksie Pracy (art. 221 § 1) na podstawie zgody Pana/Pani wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2.       w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym: zlecenie, o dzieło, staż, praktyka zawodowa) na podstawie zgody Pana/Pani wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO;

3.       w celu prowadzenia przez nas przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pan/Pani odrębną, dobrowolną zgodę - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4.       w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów nas w procesie rekrutacji, którymi są:  dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie personelem, statystyczne, raportowanie wewnętrzne, sprawdzanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej umiejętności i zdolności kandydata do pracy - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4.     ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora;
 2. innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z procesem rekrutacji (np. firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne)

 

5.     OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. od daty złożenia (przesłania) CV, przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jej zakończenia;
 2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

6.     UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl;
 2. prawo dostępu do treści swoich danych;
 3. prawo do sprostowania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody;

 1. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl;
 2. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.

 

7.     INFORMACJA O KONIECZNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Pozdrawiamy.

 

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Pracowników

Zespół Kapitału Ludzkiego i Szkoleń

ul. Łukasiewicza 39, Płock

 ​

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN