Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Obsługa inwentaryzacji
Za usługi w zakresie inwentaryzacji odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Majątku.
Podstawowym produktem jest świadczenie wysokiej jakości usług związanych z całością procesu inwentaryzacji realizowanego metodą spisu z natury: począwszy od przygotowania niezbędnej dokumentacji spisowej, poprzez prowadzenie spisu z natury, przygotowanie dokumentacji poinwentaryzacyjnej, skończywszy na szeroko pojętym raportowaniu.
W strukturze Biura, oprócz lokalizacji w Płocku, istnieje 16 oddziałów terenowych rozmieszczonych na terenie całego kraju, dzięki czemu świadczymy usługi w dowolnym miejscu na terenie Polski.
Staramy się w pełni zautomatyzować prace związane z procesem inwentaryzacji, co ma zapewnić naszym klientom skrócenie do minimum czasu trwania inwentaryzacji przy zachowaniu wysokiego standardu świadczonej usługi.
 
 
Zakres świadczonych usług  
 
  1. W oparciu o wykazy pól spisowych przygotowanie rocznego planu inwentaryzacji lub okresowych harmonogramów prowadzenia spisów z natury.
  2. Prowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury: majątku obrotowego, majątku trwałego (środki trwałe), kas w biurach i zapasów w magazynach, zgodnie z opracowanym wcześniej planem inwentaryzacji lub na podstawie zleceń pozaplanowych.
  3. Przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dotyczącej realizacji powyższych prac. 
  4. Informowanie Zleceniodawcy o istotnych nieprawidłowościach ujawnionych w trakcie spisu z natury, dotyczących działania inwentaryzowanych podmiotów i komórek organizacyjnych.
  5. Sporządzanie i przekazywanie Zleceniodawcy raportu z realizacji planu inwentaryzacji podsumowującego przeprowadzone spisy z natury oraz innych raportów związanych z procesem inwentaryzacji, o które wystąpi Zleceniodawca.
  6. Funkcje doradcze w zakresie prowadzenia optymalizacji procesu inwentaryzacyjnego.
 
 

Marki Grupy ORLEN