Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000262301
Kapitał Zakładowy: 6.000.000 PLN
NIP: 774-293-72-08
REGON: 140594258
 
 
 

Marki Grupy ORLEN