Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy

KRS Nr 0000262301
Kapitał Zakładowy: 6.000.000 PLN
NIP: 774-293-72-08
REGON: 140594258​

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN