Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Jacenty Szczechowicz

Jacenty Szczechowicz

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zdany egzamin na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pracę zawodową rozpoczął w 1971 roku w ZPC Ursus przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej: pracownik, Specjalista, Główny Specjalista, Kierownik Działu Księgowości Materiałowej, Kierownik Działu Księgowości Kosztów, Z-ca Głównego Księgowego ZPC Ursus.
 

W okresie od 1989 roku do 2000 roku zdobywał doświadczenie w następujących zakładach pracy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. IGU w Ursusie – Wiceprezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Ciechanowie – Dyrektor Finansowy, Bank Społem – Główny Specjalista ds. Ekonomiczno-Księgowych, P.B.P ORBIS Sp. z o.o. – Główny Księgowy, Telekomunikacja Polska S.A. – Naczelnik Wydziału oraz Z-ca Dyrektora Okręgu ds. Ekonomiczno-Finansowych. W 2000 roku objął stanowisko Dyrektora Pionu Rachunkowości TP S.A., jednocześnie w latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa TP-MED Sp. z o.o. Z dniem 1 maja 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.


« powrót
 
 

Marki Grupy ORLEN